موسسه قرآنی سائحون

2 عضو

saehoon.ir
خدایا تکیه گاهمان تویی در کارهایمان سرپرستی تو را می جوییم، فقط تو را میپرستیم و فقط از تو یاری میخواهیم. یاریمان کن تا خلاقیتمان عبادتی به در گاه تو باشد.
ارتباط با ادمین:
https://telegram.me/ghorobeadine

مشاهده کانال