کانال بصیرتی (رصد)

2,062 عضو

🔴امام خامنه ای :هر کس که در راه روشنگریِ فکر مردم، تلاشی بکند، از انحرافی جلوگیری نماید و مانع سوءفهمی شود، از آن‌جا که در مقابله با دشمن است، تلاشش «جهاد» نامیده می‌شود.

مشاهده کانال