سامانه ۱۳۷ شهرداری کرج

7 عضو

سامانه ۱۳۷ تنها پل ارتباطی شهروندان با شهرداری کرج پاسخگوی ۲۴ ساعته تماس های شما شهروندان عزیز هستیم

Tell: 137
Website: 137.karaj.ir

مشاهده کانال