قالیشویی سمنگان

3 عضو

گامی نو در صنعت شستشوی فرش در ایران
مرمت،بازسازی،ریشه زنی ، رنگ برداری، شیرازه،چرم دوزی
کد اتحادیه : ۲
شماره های تماس:
۰۲۱۷۷۲۶۶۰۰۰
۰۲۱۷۷۲۶۶۷۷۷
۰۲۱۷۷۰۳۳۷۲۱
۰۲۱۷۷۰۳۳۷۳۱
۰۲۱۷۷۰۳۳۷۳۴
۰۲۱۷۷۸۲۸۹۹۴
۰۲۱۳۶۶۹۳۰۰۱
۰۲۱۳۶۶۹۳۰۰۲

مشاهده کانال