سمت خدا

16,034 عضو

‌⭐️ڪانال رسمے سمت خدا⭐️
گاهے تنها یڪ «یا رَبَّ » خالصانه ،
یڪ آه برخاسته از دل ،
یڪ قطره اشڪ ندامت ،
یڪ دل شڪسته و یڪ توسل بے ریا ،
ما را به خدا وصل می‌ڪند . . .

مشاهده کانال