برنامه تلویزیونی سرپناه- خلیج فارس

1,777 عضو

روزهای پخش : شنبه،دوشنبه،چهارشنبه ساعت ۱۰.۰۰ صبح
بازپخش روزهای فرد ساعت ۱۰.۰۰ صبح
راه ارتباطی برای ارسال عکس و نظر:
@sarpanahkhalijefars
۰۹۰۳۷۰۲۳۵۳۲

https://sapp.ir/sarpanahkhalijefars

مشاهده کانال