کانال رسمی دانشگاه شهید بهشتی

3,438 عضو

این کانال به انعکاس اخبار و رویدادهای دانشگاه شهید بهشتی می پردازد

مشاهده کانال