ستاد اربعین دانشجویی استان قم

190 عضو

❤️حبّ حُـسـیـن سـرّالاسـرار شُـهــداست..
اگرصـراط مـے جـویـے بـیـا؛ از ایـن مـسـتـقیـم تر راهـی وجـود نـدارد..
🌹اطلاع رسانی برنامه های ستاد اربعین دانشجویی استان قم🌹
www.sdqom.ir ثبت نام کاروان از طریق ادرس

مشاهده کانال