متوسطه‌های دوره اول و دوم پسرانه منطقه یازده سپهر

11 عضو

📍آدرس: خیابان وحدت اسلامی ، کوچه اسدی منش ، نبش کوچه شهید حیدری فرد
☎️ تلفن: ۶۶۴۶۶۴۶۹ - ۶۶۴۶۹۵۸۸
🌐سایت: www.05.Sepehrmarefat.ir
📩آدرس پست الکترونیک:
05@sepehr.sch.ir
🔸دارای: اتاق ‌سایت‌وکتابخانه، سالن ورزش‌و آزمایشگاه
🆔ارتباط با مدیر: @Ashkanamma1

مشاهده کانال