متوسطه‌های دوره اول و دوم پسرانه منطقه یازده سپهر

11 عضو

دبیرستان سپهرمعرفت از ۱۳۷۳ کوشش کرده که در امر تعلیم و تربیت همراه خانواده های منطقه یازده و مناطق همجوار باشد.
آدرس پست الکترونیک :
05@sepehr.sch.ir
آدرس: تهران - خیابان وحدت اسلامی - کوچه اسدی منش - کوچه شهید حیدری فرد
تماس با ما: ۶۶۴۶۶۴۶۹ - ۶۶۴۶۹۵۸۸

مشاهده کانال