دلنوشته های سید مزار

25 عضو

نوشتن بهترین نوع گفتن است؛ او به من آموخت اثر هر گفتاری در زندگی ام برای همیشه به جا خواهد ماند، باید در همه حال مراقب درونم باشم...
.
سید هاشم شوقی مزار
ارتباط با ادمین
@sh_showghi
وبلاگ sh-showghi.ir
ایمیل: info@sh-showghi.ir

مشاهده کانال