کانال رسمی نشر شبنما

165 عضو

نشر شبنما، روشنای اندیشه‌ها
انتشارات شبنما با استفاده از نیروهای جوان و پرتوان در امور اداری-اجرایی و همچنین بهره‌گیری از اساتید دانشگاهی در امور تألیفات، در عرصه تولید آثار علمی فاخر در حوزه کتاب فعالیت دارد.
۰۹۱۲۸۵۵۱۱۳۵ و ۰۹۱۹۰۰۷۴۰۹۹۳

مشاهده کانال