برنامه تلویزیونی شفا

11 عضو

با هدف ارتقا آگاهی های عمومی در حوزه سلامت و مشارکت در ساخت بزرگترین مرکز درمانی فوق تخصصی بیماریهای ریوی خاورمیانه در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

مشاهده کانال