کانال اطلاع رسانی بیمارستان سردارشهیدارجمندمالخلیفه

61 عضو

اطلاع رسانی در حوزه سلامت
اطلاع از تاریخ و ساعت حضور پزشکان متخصص و عمومی
خدمات کلینیک و پاراکلینیک
و ...
شماره های تماس
34482001
34483123
آدرس سایت بیمارستان:
https://arjmandhp.skums.ac.ir

مشاهده کانال