🕊 مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی 🕊

20 عضو

✅مداح شهید سرگرد پاسدار محمودجديري کهنموئي از شهداي استان آذربايجان شرقي ازتوابع شهرستان اسکو واقع در روستاي کهنمو مي باشند.

مشاهده کانال