شهرداری الشتر

168 عضو

کانال شهرداری الشتر جهت تعامل دوطرفه شهرداری و شورای شهر با مردم ، اطلاع رسانی برنامه ها و اعلامیه های شهرداری به همشهریان ، اعلام برنامه های اجراشده و در دست اقدام ایجاد شده

مشاهده کانال