شهرداری لطیفی

231 عضو

کانال اطلاع‌رسانی شهرداری و شورای شهر لطیفی؛ محلی برای درج فعالیت‌های گسترده و خدمات شهری در لطیفی
📲 وب‌سایت: http://shahrlatifi.ir/

مشاهده کانال