اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://swo.ir/fa/performanceevaluation.php?fb=tahoma

اشتراک گذاری