اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.gharani.co/fa/album/8/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%a7%d9%8490

اشتراک گذاری