اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.processingworld.com/fa/album/35/%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%db%8c-PWKara

اشتراک گذاری