اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : /www.dailygoodnews.com/fa/filepool/video/126/روش-تازه-دانشمندان-دانشگاه-برکلی-برای-جداسازی-دی-اکسید-کربن-از-آلاینده-های-صنعتی?redirectpage=/fa/filepool/video/126/روش-تازه-دانشمندان-دانشگاه-برکلی-برای-جداسازی-دی-اکسید-کربن-از-آلاینده-های-صنعتی?redirectpage=%2Ffa%2Fenvironment

اشتراک گذاری