اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : /www.dailygoodnews.com/fa/filepool/video/283/نخستین-قطار-بدون-ریل?redirectpage=/fa/filepool/video/283/نخستین-قطار-بدون-ریل?redirectpage=%2Ffa%2Flife

اشتراک گذاری