اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : /www.dailygoodnews.com/fa/filepool/video/94/با-این-وسیله-به-آسانی-نمایشگر-رایانه-خود-را-لمسی-Touch-screen-می-کنید?redirectpage=/fa/filepool/video/94

اشتراک گذاری