اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =http://www.niksalehi.com/anvae-talebini/فالنامه-زبور.html&text=فالنامه بسیار خواندنی زبور مردان و زنان ، از دست ندهید!

اشتراک گذاری