اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =http://www.niksalehi.com/anvae-talebini/متولدین-9-تیرماه.html&text=متولدین ۹ تیرماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

اشتراک گذاری