اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/adabiat/اندرزهاي-بزرگان-در-شاهنامه‌ي-فردوسي.html&text=اندرزهای بزرگان در شاهنامه‌ی فردوسی

اشتراک گذاری