اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/adabiat/خاطرات-دوستی-که-با-فریدون-مشیری-پیاده.html&text=خاطرات دوستی که با فریدون مشیری پیاده‌روی می کرد

اشتراک گذاری