اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/adabiat/روایت-سرگردانیهای-یک-زن-در-سالهای-جنگ-2.html&text=روایت سرگردانیهای یک زن در سالهای جنگ

اشتراک گذاری