اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/adabiat/ريشه-در-عشق-2.html&text=ریشه در عشق

اشتراک گذاری