اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/adabiat/مساله-معناي-زندگي-در-ابياتي-از-مولوي.html&text=مساله معنای زندگی در ابیاتی از مولوی

اشتراک گذاری