اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/adabiat/چند-شعر-در-نكوهش-آلودگي-هوا.html&text=چند شعر در نکوهش آلودگی هوا

اشتراک گذاری