اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/adabiat/کتابی-پس-از-70-سال-به-کتابخانه-برگردانده.html&text=کتابی پس از ۷۰ سال به کتابخانه برگردانده شد

اشتراک گذاری