اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/متولدین-16-خرداد-ماه.html&text=متولدین ۱۶ خرداد ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

اشتراک گذاری