اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/17394.html&text=فال ابجد مرد متولد خرداد

اشتراک گذاری