اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/17403.html&text=فال ابجد مرد متولد اسفند

اشتراک گذاری