اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/26401.html&text=ایرانی ها، عاشق طالع بینی و کف بینی اند!

اشتراک گذاری