اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/26513.html&text=خانه شما، شخصیت شما را فاش می کند

اشتراک گذاری