اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/26802.html&text=متولدین ماه های مختلف به کجا سفر کنند؟

اشتراک گذاری