اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/26956.html&text=چند کیلومتر بری آمپر می چسبونی؟

اشتراک گذاری