اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/27434.html&text=تست بسیار زیبای چه جور عاشقی هستید؟

اشتراک گذاری