اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/29371.html&text=نشانه های آدم هایی سمی، که هر کجا بروند آنجا را به هرج و مرج می کشانند!

اشتراک گذاری