اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/30153.html&text=رنگ دوستتون چه رنگیه؟

اشتراک گذاری