اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/31140.html&text=خصوصیات کلی متولدین دی ماه ، با سمبل بز

اشتراک گذاری