اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/آداب-دعا-از-زبان-آیت-الله-نخودکی.html&text=آداب دعا از زبان آیت الله نخودکی

اشتراک گذاری