اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/آیا-استخاره-به-خوبی-انسان-را-از-آینده-مط.html&text=آیا استخاره به خوبی انسان را از آینده مطلع می کند؟

اشتراک گذاری