اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/آیا-دختر-و-پسر-برای-اینکه-به-گناه-کشیده.html&text=آیا دختر و پسر برای اینکه به گناه کشیده نشوند میتوانند صیغه محرمیت بخوانند؟

اشتراک گذاری