اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/آیا-گناهانمان-در-قیامت-اتفاق-جلوی-دیگر.html&text=آیا گناهانمان در قیامت اتفاق جلوی دیگران فاش میشود؟

اشتراک گذاری