اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/آیه-ای-از-قرآن-درباره-فیزیک-و-شیمی.html&text=آیه ای از قرآن درباره فیزیک و شیمی

اشتراک گذاری