اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/اعمال-مخصوص-شب‌هاى-قدر-شب-نوزدهم.html&text=اعمال مخصوص شب‌هاى قدر (شب نوزدهم)

اشتراک گذاری