اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/اعمال-و-مستحبات-شب-و-روز-عيد-غدير.html&text=اعمال و مستحبات شب و روز عید غدیر!!

اشتراک گذاری