اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/امر-به-معروف-و-نهی-از-منکر.html&text=موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر با رعایت این اصول

اشتراک گذاری